ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผบ.ศตก.มอบทุนการศึกษา

1 ก.พ.64 10.30 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศตก.ครบรอบปีที่ 38 พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก.พร้อมด้วยคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ภริยา ได้นำคณะ ผบช.ศตก.มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการ ศตก.จำนวน 87 ทุน รวมเป็นเงิน 206,000 บาท ทั้งนี้หน่วยได้รับการสนับสนุนจากคุณจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด