ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ผบ.นสศ. ให้การต้อนรับ พลโท Hun Manet รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารบก ราชอาณาจักรกัมพูชา


วันที่ 2 เมษายน 2562 พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ พลโท Hun Manet รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เดินทางมาเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) ลพบุรี และพาเยี่ยมชมหน่วยรบพิเศษ


เครดิต: ภาพข่าว Wassana Nanuam