ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี 2562 ที่ รร.นส.ทบ.


วันที่ 26 ก.พ.62 พล.ท. สมชาย เพ็งกรูด หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี 62 ตรวจสอบประเมินผลฯ ที่ รร.นส.ทบ โดยมี พล.ต. ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผบ.รร.นส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.รร.นส.ทบ.