ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผบ.ศร. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี 2562


วันที่ 25 ก.พ.62 เวลา 0745 พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท. สมชาย เพ็งกรูด เป็นหัวหน้าคณะฯ