ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศทช.ศบท.เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ เนื่องในวัน วันคล้ายวันสถาปนา ศทช.ศบท.

วันที่ 22 มกราคม 2562 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท.นำข้าราชการในหน่วยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการที่บ้านราชาวดี ปากเกร็ด นนทบุรี เนื่องในวัน วันคล้ายวันสถาปนา ศทช.ศบท.