ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. 61 ที่เดินทางมาดูกิจการทหารในจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 1030-1530 พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. 61 ที่เดินทางมาดูกิจการทหารในจังหวัดสระบุรี โดยได้ทำการบรรยายสรุป ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารประมณฑ์ฯ และได้แสดงสาธิตยุทโธปกรณ์ และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ณ สนาม ปถ. โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอีก 5 สถาบัน