ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

รองมทภ.4 เยี่ยมวัดพระพุทธ และสมาชิกศิลปาชีพวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 21 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.ไปเยี่ยมวัดพระพุทธ และสมาชิกศิลปาชีพวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กราบนมัสการ เจ้าอาวาสและพูดคุยแผนพัฒนาวัดพระพุทธ โดยจะปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์และศาลารวมใจ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯเคยใช้เป็นสถานที่ทรงงานให้อยู่ในสภาพดีและเป็นที่แสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ซึ่งท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้น เยี่ยมนายแดง สุดใจ หมอหมู่บ้าน ตอนนี้อายุ 74 ปี ยังแข็งแรงมาก ท่านบอกว่าโครงการหมอหมู่บ้าน วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาสยังดูแลต่อเนื่อง ได้เชิญสมาชิกไปพบปะและอบรมทุกปี ได้ตรวจสภาพศาลารวมใจ ยังอยู่ในสภาพดีมาก คณะทำงานที่3 ได้เข้าไปปรับปรุงเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ต้องทำต่อไป

ได้นั่งพูดคุยกับแกนชุมชน แกนนำสมาชิกศิลปาชีพ และข้าราชการทางอำเภอตากใบ, นายกอบต., กำนันผญบ., ผญบ.ในเรื่องการดูแลวัด และดูแลศิลปาชีพ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมความจงรักภักดี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องนำ้ห้องส้วมใหม่ให้กับสมาชิกศิลปาชีพตามความต้องการโดยให้คนในชุมชนออกแรงสร้างกันเอง