ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน กกล.เทพสตรี

วันที่ 20 เมษายน 2561 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน กกล.เทพสตรี พร้อมทั้ง มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน ที่ ชุดเฝ้าตรวจ(ชฝต.)4105 ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง และมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ./เลขาฯกอ.รมน. พลโทเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการ ทบ. พลโทธเนศร์ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทบ. ร่วมคณะ โดยมี พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 และ ผบ.กกล.เทพสตรี ต้อนรับ
ภาพข่าว :Wassana Nanuam