ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬา

เมื่อ 5 ม.ค.61,0900 พลตรี อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ผู้แทน กอ.รมน.จว.ก.พ.พร้อมด้วย นายสดุดี พุทธัง นอภ.โกสัมพีนคร, พ.ท.สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2  ผอ.รร.บ้านหนองแดน สาขาโละโคะ ,คณะครู, นักเรียน,หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น,และประชาชนในพื้นที่

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  โดยมี พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 และคณะติดตามร่วมเดินทางมามาด้วย เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนที่ได้ทำการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขา โละโคะ และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ ม. 20 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.