ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำลังพล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำลังพล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ด่านตรวจ จุดตรวจ ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในพื้นที่ ตำบลศิลา ตำบลสำราญ ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ และมอบสิ่งของตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญ กำลัง ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ซึ่งจากการตรวจสภาพการจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เริ่มมีการจราจรคับคั่ง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง