ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการจิตอาสา “เราจะทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พ.อ.นราธิป จันทะแจ้ง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน ร่วมกับอำเภอสำโรง สาธารณะสุขอำเภอสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อ.สำโรง จิตอาสา และประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราจะทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดบ้านหนองมัง ม.1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ภายในกิจกรรมเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบ้านหนองมัง ให้สะอาดสวยงาม สมเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร และเป็นสถานที่จัดงานบุญในโอกาสต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ และในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 80 ผืน ให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มากมาย แต่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจแสดงถึงความห่วงใยประชาชน ที่เหล่าทหารหาญทุกนาย ต่างซึมซับอยู่ในจิตใจเสมอมา การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนต่างรู้สึกยินดีที่หน่วยทหารเข้ามาร่วมบูรณาการในการพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กันและกัน ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน