ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พล.ร.4 ครบรอบปีที่ 76

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พล.ร.4 ครบรอบปีที่ 76 เพื่ออุทิศให้แก่วีรชนผู้กล้าและกำลังพลที่เสียชีวิตในการปฎิบัติราชการสนาม ณ บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน