ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการ "กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล"

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายอำเภอพระยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม และแสดงความยินดี ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับ อำเภอพระยืน กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในขั้นต้น และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชน