ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมชี้แจง การตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สจร.ทหาร

14 พ.ย.60 พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร ประชุมชี้แจง การตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคาร 15 บก.ทท.โดยมีกำลังพลเข้ารับฟังการชี้แจง จำนวน 236 นาย จากหน่วยรับการตรวจในพื้นที่ กทม. จำนวน 29 หน่วย ซึ่งได้ชี้แจงในเรื่องที่จะทำการตรวจ สิ่งที่ตรวจพบในปีที่ผ่านมา ข้อเน้นย้ำในการตรวจ เกณฑ์การให้คะแนน และการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับการตรวจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยรับการตรวจตามแผนงานต่อไป