ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ย้อนรำลึกค่ายฝึกอินวะษา

 งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2560 
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560