ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.ผาเมือง ให้การต้อนรับและร่วมคณะ
พล.ท.วิจัขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ กำลังพล จำนวน 150 ผืน และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน บ้านขอบด้ง บ้านนอแล จำนวน 200 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในเบื้องต้น


ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. เป็นต้นมา สภาพอากาศบนดอยอ่างขางเริ่มหนาวเย็นลง อย่างต่อเนื่องและราษฎรชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ ประสบปัญหาขาดแคลน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบกล้าพันธุ์ผัก พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนนั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้จริงในการดำเนินชีวิต ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ของ ทภ.3 เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตามชายแดน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง อย่างยั่งยืน บริเวณฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม.