ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กฐินพระราชทานกองทัพบก

วันที่ 1 พ.ย.60 สมาชิก จปร.32 ร่วมงานกฐินพระราชทานกองทัพบก ณ วัดหงส์รัตนาราม