ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัวกรมจเรทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ บก.ทบ.