ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการเตรีมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่พระเมรุมาศที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาจะได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ณ พื้นที่พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครราชสีมา