ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีสมโภนช์กฐินสามัคคี มทบ.28

20 ต.ค.60 เวลา 1900 พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีสมโภนช์กฐินสามัคคี มทบ.28 ประจำปี 2560 มี ผบช.มทบ.28 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี ณ บก.มทบ.28