ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมพบปะ

๒๕ มิ.ย.๖๐
พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.๑๕  ผู้พัน, ผู้ฝึก, ครูฝึก และทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ของ ร.๑๕๑ พัน.๓ ค่ายกรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาสเพื่อพบปะ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการปฏิบัติต่อทหาร ไม่ให้มีการทำร้ายร่างกาย, ให้มองทหารใหม่เหมือนลูกศิษย์หรือลูกหลานไม่หยามเกียรติทหารใหม่, และไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมร้อน และมอบเงินบำรุงขวัญให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ ณ ห้องอบรม ร.๑๕๑ พัน.๓ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส