ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผบ.ทสส. เยือนเครือรัฐออสเตรเลีย

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ
โดยเมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร เดินทางไปเยี่ยมชม โรงเรียนนายร้อยทหารบก Duntroon ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการพัฒนา โครงสร้าง ภารกิจการจัดของ โรงเรียน จาก พลจัตวา Ana Duncan ผู้บัญชาการโรงเรียนฯ ในการนี้ ได้หารือด้านความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย และออสเตรเลียว่ามีประวัติความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ด้านการศึกษาทางทหารที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมอาคารส่วนการศึกษา รวมทั้งยังได้พบปะนักเรียนนายร้อยที่ได้รับทุนจากกองทัพบก และกำลังเข้ารับการศึกษาอยู่ และได้เยี่ยมชม พื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งเมื่อ ทรงเข้ารับการศึกษาอีกด้วย