ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กองทัพภาคที่2จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา ประจำปี2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2 ร่วมงานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปล่อยนก-ปลา และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ หลังจากนั้น พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้นำกล่าวถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี

“ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”