ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ต้อนรับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย พัน.ม.ฉก.606


เมื่อ 7 เม.ย.62  พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบกองพันทหารม้าเฉพาะกิจ ประจำปี 2562 โดยรับชมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของกองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 606 กองพลทหารม้าที่ 3 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี ปรีชา  เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามยิงปืน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ บ้านดีลัง ตำบลโคกตูม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี