ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

รอง มทน.4 ถวายกาแฟและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2562


เมื่อ 5 มี.ค.62 เวลา 17.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 ได้ถวายกาแฟและน้ำดื่ม จำนวนหนึ่ง ในขั้นต้น เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2562 ของพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป ที่เดินทางมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในห้วง 5-14 มี.ค.62 ณ อาคารเรียนบ้านบางสะพาน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช