ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศร.ร่วมการฝึกเดินทางไกลกับกำลังพลของหน่วย กองพันทหารราบที่2 ศูนย์การทหารราบ

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 0600 พลตรี ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการฝึกเดินทางไกลกับกำลังพลของหน่วย กองพันทหารราบที่2 ศูนย์การทหารราบ