ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 ทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้าง ธรรมสถานศรีภิญโญ

วันนี้ 11 ก.พ.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้าง ธรรมสถานศรีภิญโญ เพื่อให้เป็นสิ่งนึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องไทยพุทธ บ.ศรีภิญโญ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ได้ปัจจัยรวม 557,341 บาท