ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

มื่อ ๙ ม.ค.๖๑, ๑๕๓๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ, พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.๗ พัน.๒/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒), พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓, พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., นายจานุวัตร เลิศสินเจริญ ผอ.สำนักงานชลประทาน ที่ ๑, นายวุฒิชัย รักษาสุข ผอ.โครงการชลประทาน จว.ล.พ., นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง, หน.ส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ม.๑๑ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. และพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนในพื้นที่ฯ ที่มาให้การต้อนรับ มีผู้มาร่วมให้การต้อนรับฯ ประมาณ ๔๐๐ คน


ที่มา: ข่าวสาร ทัพสาม