ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับ นายอทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และคณะตามโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ รพ.ทั่วประเทศ”

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๘๓๐ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง และ พ.อ.กิดากร จันทรา ผบ.ฉก.ม.๓ ร่วมให้การต้อนรับ นายอทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และคณะตามโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ รพ.ทั่วประเทศ” ในการวิ่งเข้าเส้นชัยบริเวณเหนือสุดแดนสยาม บริเวณด่านพรมแดนไทย – เมียนมา อ.แม่สาย จว.ช.ร. พร้อมทั้งได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนฯ ให้กับคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน