ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 0830 พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยดำเนินการทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ระยะทางประมาณ 45 กม. โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มีข้าราชการ พนักงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน