ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

มื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมลงนามสมุดเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา