ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สถานีเรือเชียงของ นรข.เขตเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ร่วมคณะ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สถานีเรือเชียงของ นรข.เขตเชียงราย พร้อมรับฟังบรรยายสรุป
ณ บก.สถานีเรือเชียงของ นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงของ จว.ช.ร.