ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จ.ยโสธร

เมื่อ 17 ต.ค.60 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุม ผบ.พล.ร.6 นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จ.ยโสธร ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลากลาง จ.ยโสธร