ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นทพ.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ พล.ท.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันสวรรคต ครบรอบ ๑ ปี ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.