ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุและพิธีสวนสนามของทหารกองเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธาน ในพิธีอำลาผู้เกษียณอายุ และลาออกตามโครงการ ของกำลังพลของหน่วย โดยมีการจัดพิธี ประดับยศ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และพิธีสวนสนามของทหารกองเกียรติยศ ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่2