ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักนิยมระหว่าง ทบ.กับ ทบ.สหรัฐ

วันที่ 17ก.ค.61 เวลา1000 พล.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักนิยมระหว่าง ทบ.กับ ทบ.สหรัฐ โดย ยก.ทบ.จัดสัมมนาและศพย.ยศ.ทบ.รับผิดชอบด้านวิชาการ ระหว่างวันที่17-19ก.ค.61 ณ วังยางรีสอร์ท จว.สุพรรณบุรี