ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธี ส่งมอบการบังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เมื่อ 28 กันยายน 2560 พลโทศิริชัย เทศนา ส่งมอบการบังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้กับ พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.คนใหม่ ที่สนามสีหราชเดโช กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี