ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

เตรียมทหาร รุ่น21 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่21 ร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก