วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. 61 ที่เดินทางมาดูกิจการทหารในจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 1030-1530 พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. 61 ที่เดินทางมาดูกิจการทหารในจังหวัดสระบุรี โดยได้ทำการบรรยายสรุป ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารประมณฑ์ฯ และได้แสดงสาธิตยุทโธปกรณ์ และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ณ สนาม ปถ. โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอีก 5 สถาบัน
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.4 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่ตามแบบการประกันคุณภาพการฝึก 9 หัวข้อ พร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะทหารใหม่ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ

เมื่อ 9 พ.ย.61,1500 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติตามความคืบหน้าในการเสริมสร้างหน่วย พล.ร.15ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พล.ร.15, การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.15 และ บูธแสดงสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จชต. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ต.บอท่อง อ.หนองจิก จว.ป.น.รอง มทภ.2(2) เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยการเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ด้วยการสร้างการรับรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน , ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน , ข้าราชการครู จำนวน 20 คน , ครูอาสาสมัคร จำนวน 49 คน , เจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการ จำนวน 52 คน , ครู กศน.ตำบล จำนวน 258 คน , ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน 219 คน , ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 665 คน
เสร็จพิธี รอง มทภ.2(2) ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ผบ.ทบ.ในพื้นที่ จว.อ.บ./ศ.ก.ห้วงวันที่ 13 พ.ย.61 ณ ศาลากลาง จว.อ.บ. อ.เมือง จ.อุบลฯวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัตนานุภาพ

เมื่อ 3 ต.ค.61,1300 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. และคณะ ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัตนานุภาพ ม.2 บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ. โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค4 เป็นประธาน มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 569,199 บาท(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท)