วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มทบ.41 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 41 จำนวน 72 คน

โดยแบ่งประเภททุนการศึกษาออก 4 ประเภท ดังนี้
✨1. ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 9 คน 
✨2.ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนดี ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 15 คน 
✨3.ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 7 คน
✨4.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และอนุปริญญา ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 18 คน
✨5.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และอนุปริญญา ประเภทเรียนดี ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 7 คน
✨ 6.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 2 คน 
✨7.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 คน
✨8.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 คน
✨9.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 คนทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณทหารบกที่ 41 ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี ที่บุตร ธิดา ของกำลังพลภายในหน่วยมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนจนสามารถทำคะแนนได้ดีและมีผลการเรียนดีเด่นเป็นจำนวนมาก และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผบ.พล.ร.๑๕ จัดการประชุมแนวทางการขยายผลการอบรม จิตอาสา๙๐๔

วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.๑๕ เป็นประธานจัดการประชุมแนวทางการขยายผลการอบรม จิตอาสา๙๐๔ ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.๑๕ โดยมี รอง เสธ.พล.ร.๑๕ ผบ.หน่วยขึ้นตรง พล.ร.๑๕ และ ฝสธ.พล.ร.๑๕ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีแผนกำหนดการปฏิบัติในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ค.๖๑ จำนวน ๓ ค่าย คือ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, ค่ายสิรินธร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ตามลำดับ


วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ม.๑ เป็นในประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โดยมี คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ และคณะ ร่วมในพิธี  ณ บริเวณโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ผบ.บชร.1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ บชร.1

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พลตรี สุรเดช ประเคนรี ผบ.บชร.1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ บชร.1 ณ อาคารสโมสรศรีอุทัย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธียกฉัตรเพชร 7 แสง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดมณฑป

วันที่ 29 เมษายน 2561 พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธียกฉัตรเพชร 7 แสง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดมณฑป และร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวมปัจจัยสมทบสร้างพระบรมธาตุเนรมิตเจดีย์ โดยมี พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วยคณะฝ่ายเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22 คณะนายทหารมณฑลทหารบกที่ 22 และคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมในพิธี ณ วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

รองมทภ.4 เยี่ยมวัดพระพุทธ และสมาชิกศิลปาชีพวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 21 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.ไปเยี่ยมวัดพระพุทธ และสมาชิกศิลปาชีพวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กราบนมัสการ เจ้าอาวาสและพูดคุยแผนพัฒนาวัดพระพุทธ โดยจะปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์และศาลารวมใจ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯเคยใช้เป็นสถานที่ทรงงานให้อยู่ในสภาพดีและเป็นที่แสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ซึ่งท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้น เยี่ยมนายแดง สุดใจ หมอหมู่บ้าน ตอนนี้อายุ 74 ปี ยังแข็งแรงมาก ท่านบอกว่าโครงการหมอหมู่บ้าน วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาสยังดูแลต่อเนื่อง ได้เชิญสมาชิกไปพบปะและอบรมทุกปี ได้ตรวจสภาพศาลารวมใจ ยังอยู่ในสภาพดีมาก คณะทำงานที่3 ได้เข้าไปปรับปรุงเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ต้องทำต่อไป

ได้นั่งพูดคุยกับแกนชุมชน แกนนำสมาชิกศิลปาชีพ และข้าราชการทางอำเภอตากใบ, นายกอบต., กำนันผญบ., ผญบ.ในเรื่องการดูแลวัด และดูแลศิลปาชีพ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมความจงรักภักดี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องนำ้ห้องส้วมใหม่ให้กับสมาชิกศิลปาชีพตามความต้องการโดยให้คนในชุมชนออกแรงสร้างกันเอง