วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ
ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 / เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 540 คน ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


ผบ.ศร.​ ให้การต้อนรับ พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก​ ผบ.ศตก.​และคณะ

วันที่ 7 ม.ค.62​ พลตรี ประสาร รวยดี ผบ.ศร.​ ให้การต้อนรับ พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก​ ผบ.ศตก.​และคณะในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางในการเตรียมการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย​วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศตก. ทำพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม การต่อต้านการก่อการร้ายไทย-จีน

วันที่ 03 ม.ค.62 เวลา 10.00 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก. ทำพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม การต่อต้านการก่อการร้ายไทย-จีน ระหว่างวันที่ 2-14 ม.ค.62 ภายใต้ รหัส Joint Strike 19
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒


ผบ.นรด. ทำบุญตักบาตร อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธ.ค.61 เวลา 0600 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมด้วย คุณดวงแข ปทะวานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นรด. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นรด., สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. และกำลังพล นรด. ร่วมในพิธี ณ บก.นรด.