ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่2 ช่วยเหลือสวัสดิการกำลังพลช่วง COVID 19


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ชั้นยศตั้งแต่ พันโท ลงมาถึงพนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อช่วยเหลือ ในห้วงยังไม่ปลดล็อค พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเป็นการช่วยเหลือกำลังพลบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID 19วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จก.สห.ทบ.มอบเจลแอลกอฮอล์ face shield และหน้ากากผ้าไปมอบให้กับกำลังพล


วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลตรี วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์  เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร   ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จึงได้นำเจลแอลกอฮอล์ face shield และหน้ากากผ้าไปมอบให้กับกำลังพลหน่วยทหารสารวัตรที่กองพันสารวัตรที่ 11กอง,ร้อยทหารสารวัตรกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผบ.มทบ.21 "ความเดือดร้อนของประชาชน คือความห่วงใยของ​ทุกคนในเวลานี้"


วันที่ 9 พ.ค.63 เวลา 1200 พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 พร้อมด้วยคุณสุนันทา วิเวก ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.21 ลงพื้นที่ บ.หนองพลวงมะนาว ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เยี่ยมเยียนประชาชนและแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมผัดหมี่โคราช  ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในห้วงภาวะวิกฤตโควิด 19 โดยมีนางนุกสรา จันทร์วิเศษ กำนันตำบลโพธิ์กลางให้การต้อนรับ
พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 จัดรถตัดผมเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนถึงหน้าบ้าน ณ บ.หนองพลวงมะนาว ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด 19 ที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น หน่วยจึงดัดแปลงรถยนต์ของหน่วยเป็นรถตัดผมเคลื่อนที่ขนาด 2 ที่นั่ง ออกบริการจัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายทหาร ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

รอง ผอ.ศปร. นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามอบให้กับ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนในภารกิจการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค


วันที่ 22 เม.ย 63 พลโท ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. ได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1200 ชิ้น Face shield จำนวน 500 ชิ้น แว่นตาป้องกันจำนวน 200 ชิ้นนำไปมอบให้กับ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนในภารกิจการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค covid-19วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.4/ผบ.ศบภ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน


เมื่อ 6 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4/ผบ.ศบภ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของ กองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยขึ้นตรง ศบภ.พล.ร.4 ในพื้นที่ จ.ตาก ณ สนามฝึก ร.14 พัน.1 ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก ในการตรวจความพร้อมในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ ร้อย.ชป. ได้เกิดความพร้อม ทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ ตามห้วงเวลา และที่สำคัญที่สุด คือ การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในปัจจุบัน  ร้อย.ชป.ร.14 พล.ร.4 ได้มีการสาธิตการปฏิบัติตามกิจเฉพาะที่สำคัญ ดังนี้
1) การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม
2) การ รปภ.บุคคล และสถานที่สำคัญ/สถานที่เสี่ยง/สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) การ ลว./เฝ้าตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย
4) การจัดระเบียบพื้นที่/จำกัดการเคลื่อนย้าย
5) การช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อยของประชาชน
6) การช่วยเหลือ/สนับสนุนตามมาตรการฟื้นฟูความเสียหาย
7) การส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบ เมื่อสถานการณ์ยุติลง