ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ 
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม2563


วันที่  24 ก.ค.63 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม2563 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
เวลา 0739 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเวลา 0800 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 0830 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่2 ส่งกำลังพลร่วมการฝึก Lightning Forge 2020

วันที่ 1 ก.ค.63 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางส่งและให้กำลังใจ กำลังพล กองพลทหารราบที่ 3 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ที่จะเดินทางเข้ารับการฝึก ภายใต้รหัส Lightning Forge 2020 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 18 กรกฎาคม 2563โดยการฝึกครั้งนี้ฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมจำนวน 151 นาย ขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้จัดกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 25 กองทัพบกสหรัฐ เข้าร่วมการฝึก เพื่อประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติการในระดับกองพลน้อยของกองพลทหารราบที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐ ฯ

สำหรับการที่กองทัพบกไทยส่งกองร้อยทหารราบไปฝึกด้วยนั้นก็จะทำให้เราได้รับการฝึกในระดับเดียวกับที่กองทัพบกสหรัฐทำการฝึกอยู่แล้ว โดย แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า "การไปร่วมฝึกครั้งนี้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการฝึกร่วมและดำรงซึ่งเกียรติภูมิ จะทำอะไรพึ่งระวังเพราะเราที่ไปในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนกองทัพบก และประเทศไทย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งไปทั้งกลับและปลอดภัยทุกคน"