ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562 >> 31 ม.ค.63 cama32 B.B.Q. Night Party << 1 ก.พ.63 งานเลี้ยงสังสรรค์ " ๔๐ ปี จปร.32 " ณ โรงแรม แกรนด์ เฮอริเทจ บีช รีสอร์ท พัทยา

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

เจ้ากรมสารวัตรทหารบก นำคณะมอบเงินปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเพียงหลวง๑๖ และมอบผ้าห่ม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน จ.เชียงราย


วันที่ 25 มกราคม 2563 พล.ต.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก นำคณะเดินทางไปมอบเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๖ สาขาห้องเรียนบ้านหล่มฟ้าไทย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่อส., เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ, และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน, ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ได้คลายความหนาว สร้างความอบอุ่น และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับสิ่งของต่างๆ ในโอกาสนี้... ณ โรงเรียนเพียงหลวง๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงรายวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4


วันที่ 22 ม.ค.63  พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พลโท สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4, พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 หรือผู้แทน ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ตามลำดับสำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนงานริเริ่มที่สำคัญของหน่วย โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4
จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการริเริ่มสำคัญ อาทิ โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลกองทัพภาคที่ 4, โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึงปีละ 250,000 ใบ, การดูแลและระวังป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน, การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และการป้องกันอันตรายจากโรงหลอดเลือดหัวใจ โดยเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจ และกิจกรรมอื่น ๆ 


>>> ภาพ/ข่าว โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 <<<

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ผช.ผบ.ทบ.(1)วางพานพุ่ม “วันพ่อขุน” ที่ ม.รามคำแหง


วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 07.00น. พล.อ.สุนัย  ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(1) เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ม.ร.หัวหมาก) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงและพิธีทางศาสนา มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชของกระทรวง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และ มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่กำลังพลหน่วยรบพิเศษ


วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมนำของขวัญปีใหม่ จากกองทัพบก มอบให้แก่ข้าราชการ กำลังพลหน่วยรบพิเศษ ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมี พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะผู้แทนหน่วย ซึ่งมีกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ตามแนวชายแดน ร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อส่งต่อของขวัญปีใหม่ให้แก่ทหารหน่วยรบพิเศษ ทั้งในที่ตั้งปกติ และผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารนักรบพิเศษทุกนาย ในการปฏิบัติงานในห่วงปีที่ผ่านมา
โอกาส เดียวกันนี้ พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังได้อ่านสาส์น อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2563 ของท่านผู้บัญชาการทหารบก โดยขอส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้กับทหารนักรบพิเศษทุกคน โดยระบุว่า.....ตลอดห้วงปีที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านป้องกันประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ด้วยความมุ่งมั่น แม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานัปการ แต่กำลังพลของกองทัพบกทุกนาย โดยเฉพาะทหารหน่วยรบพิเศษ ต่างมานะพยายาม โดยมิได้ย่อท้อ ทั้งยังตั้งใจจริงที่จะร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ทำให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงสำเร็จผล ตามความมุ่งหมาย และดำรงไว้ ซึ่งบทบาทอันมีเกียรติในการรักษาความมั่นคงของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไปวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562