วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สจว.สปท.นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ ดูงานพื้นที่ ทภ.2


วันที่ 19 มีนาคม 2562 พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ.ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ครบรอบ 114 ปี


วันที่ 13 มีนาคม 2562 พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ครบรอบ 114 ปี ที่บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ ภายใน สตน.ทบ. โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในหน่วยและครอบครัว ร่วมในพิธี
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70


วันที่ 11 มีนาคม 2562 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รอง เสธ. ทบ. พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.(เขาปากทวาร) ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผบ.ศม. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารม้า พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อ 11 มีนาคม 2562  พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม พล.ม.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการตรวจหน่วยทหารม้า ในพื้นที่ ทภ.3 ได้แก่ ม.3  นขต.ม.3 (ม.3 พัน.13, ม.3 พัน.18, ม.3 พัน.26) และ ม.พัน.28 พล.ม.1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลของหน่วย และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องของหน่วย


วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา


วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติ ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ดังนี้


วันที่ 4 มีนาคม 2562
1.ตรวจเยี่ยม ฉก. ทพ. 47 อ.ยะหา จ.ยะลา
2.พบปะชุมชนไทยพุทธ เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ณ วัดวงกตบรรพต ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
3.ตรวจเยี่ยม ชคต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อให้แนวทางการประเมินผล ปี 62 ห้วง 6 เดือนแรก และ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมทั้งดู การ รปภ.ตนเองของ ชคต. ยะหา

วันที่ 5 มีนาคม 2562
1. ประสานงานกับ ศูนย์บูรณาการกล้อง CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2.ประสานงานกับ ฉก.อโณทัย เรื่องการเก็บรักษาและการแจกจ่ายยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้กับ นขต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
3.ประสานงานกับ ฉก.สันติสุข
4.ประสานงานกับ หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
5.ประสานงานกับ นฝต.ขกท.สน.จชต. เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง
วันที่ 6 มีนาคม 2562
1.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ บก.ฉก.ปัตตานี 25
2.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ชคต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
3.รับฟังการบรรยายสรุปและทัศนศึกษา เกี่ยวกับสกายวอล์ค อ.เมือง จ.ปัตตานี