วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี


วันที่ 10 ก.ค.62 พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ค. 62วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายกสมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที.นำคณะสมาชิกไปพบอธิบดีกรมป่าไม้และกสิกรรมและรัฐมนตรีป่าไม้และกสิกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว


เมื่อวันที่4-6ก.ค.62 คุณ กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ นายกสมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที.(ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด,ปรึกษาสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด,ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด,ที่ปรึกษาบริษัทเทียนขำจำกัด,ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดและผู้จัดการกลุ่มACPU)ได้นำคณะสมาชิกไปพบอธิบดีกรมป่าไม้และกสิกรรมและรัฐมนตรีป่าไม้และกสิกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว  เพื่อหารือการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มACPU.ไทยกับรัฐบาลสาธารณะรัฐประชาธิปไตยลาวเรื่องการเลี้ยงวัวนมและสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งทำแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรที่ประเทศลาว   ทั้งนี้การเจรจาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยรัฐบาลลาวมอบหมายพื้นที่ส่งเสริม ให้ที่ดินจำนวน 3,000 ไร่ ที่แขวงไชยสมบูรณ์

และวันที่ 9 ก.ค.62 เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.)กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดและสหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัดในเรื่องของภาคการเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่จะเกิดขึ้นทั้งนมผงและนมอัดเม็ดภายใต้แบรนด์วัวแดง ขอบคุณท่านผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและผู้บริหารทุกท่าน สิ่งที่ดีงามและเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย..วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รอง มทน.4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดเขาพระทอง


วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดเขาพระทอง โดยมี พระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาส วัดเขาพระทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายดิเรก หนูสาย นายก อบต.วังอ่าง,นายปิยวัฒน์ พิเคราะห์ กำนัน ตำบลเขาพระทอง และ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวดจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ม.ค.60 ที่วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พระมหาอารยนันต์ อนันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง ได้ระดมพระลูกวัดในวัดช่วยกันขนองค์จตุคามรามเทพทุกรุ่นของวัดที่ตกค้างอยู่จำนวนนับหมื่นองค์ มาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จตุคาม ในโพรงไม้ขนาดใหญ่ภายซึ่งดัดแปลงให้เดินผ่านทะลุกันได้ภายในบริเวณวัดเขาพระทอง โดยบรรดาพระลูกวัดได้นำองค์จตุคามรามเทพแต่ละองค์รุ่นต่างๆ มาประดับแปะติดกับฝาพนังของโพรงไม้เป็นประติมากรรมอย่างสวยงาม และสะดุดตาแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมด้วยความสนใจ