ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชุมนำเสนอการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 ก.ย.60 เวลา 0900   พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน ประชุมนำเสนอการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มทบ.28 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ สร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นธรรมชาติและอบอุ่นใจมุ่งสู่หัวใจประชาชนโดยปฏิบัติงานตามแนวทาง “ สำเร็จทุกงาน สำราญทุกคน “ เป็นที่รักและศรัทธาต่อประชาชน และทุกหน่วยงาน โดยมี ผบช.มทบ.28, กำพล แผนก-ฝ่าย มทบ.28 ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง อบรม บก.มทบ.28