ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดอาคาร Army Engineer Knowledge Park

เมื่อ 25 กันยายน 2560 เวลา 0900-1200 พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีเปิดอาคาร Army Engineer Knowledge Park โดยมี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายบุรฉัตร