ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมCRMA32: ร่วมงานไว้อาลัย

ภาพกิจกรรมCRMA32: ร่วมงานไว้อาลัย: เชิญร่วมงานศพนางสุมาลี เกิดแสง มารดา พ.อ.วิโรจน์ เกิดแสง  ณ ศาลา 10 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม. พุธ 271600 ก.ย.60 รดน้ำศพ, 27 ก.ย.- 1 ...