ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.มทบ.22 ร่วมพิธีถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก

วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 14.00 นาฬิกา พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค 10-11 และ 12 ประจำปี 2561 โดยมี ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก ทรงเป็นประธาน ณ วัดมหาวนาราม หลังจากนั้นได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการใน จ.อุบลราชธานี ถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก เพื่อเป็นศิริมงคล