ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับตำแหน่ง และเลื่อนยศสูงขึ้น

๑๓ ก.ค. ๖๑, ๑๐๓๐ พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานในการกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับตำแหน่ง และเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.กกล.ผาเมือง อ.เมือง จว.ช.ม.