ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับ จก.จบ และคณะ มาตรวจเยี่ยม นสศ.และ ศสพ.

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พลโท สุนัย  ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.ให้การต้อนรับ พลตรี ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยม นสศ.และ ศสพ.