ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมและมอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 3 ก.ค.61 พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผบ.นขต.สนภ.5 นทพ. และ ฝอ.สนภ.5 นทพ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพุ่มแก้ว สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา