ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.45 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2561

เมื่อ 2 ก.ค.61 เวลา 0930 พล.ต.มโนช จันทร์คีรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2561 มีตุลาการศาลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 20 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายวิภาวดีรังสิต