ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสายตาให้กับสมาชิกศิลปาชีพทอผ้า

วันที่ 2 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ. 4/รอง ผอ.ศปพร. เป็นประธานมอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสายตาให้กับสมาชิกศิลปาชีพทอผ้า บ.ท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 31 อัน....พร้อมกับพบปะ สร้างความเข้าใจ และฝากฝังการดำเนินงานศิลปาชีพให้ต่อเนื่องต่อไป