ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผบ.ศม.พบปะ นทน.หลักสูตรปฐมนิเทศน์ นายทหารม้าใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28มิ.ย.61 ผบ.ศม.พบปะ นทน.หลักสูตรปฐมนิเทศน์ นายทหารม้าใหม่ ( ตท.54 /จปร.65 ) มี3กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ พิชิตยอดเขาสูง ในพื้นที่การฝึกสนามยิงปืนค่ายอดิศร 2.กิจกรรม Cavalry tradition โดยการให้ นทน. และผู้บังคับบัญชา ในศม. ขี่ม้าร่วมกันในภูมิประเทศ ป่าภูเขาในค่ายอดิศร 3.กิจกรรมพบปะสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และเป็นการต้อนรับ นายทหารที่จบการศึกษาจาก รร.จปร. ณ บก.ศม.