ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันคล้ายวันสถาปนา กองพลทหารม้าที่ ๑ ครบรอบปีที่ ๗๖

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.60 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ได้จัดพิธีคล้ายวันสถาปนาหน่วย วันที่ 24 ธันวาคม ครบรอบปีที่ 76 ที่แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ไปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้มีพิธีเปิด ประตูเข้า-ออก กองพลทหารม้าที่ 1 ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ✨นอกจากนั้นยังจัดให้มีพิธีสักการะพระพุทธโรจนชัย บวงสรวงพ่อขุนผาเมือง ฯ


✨พิธีมอบทุนการศึกษา

 สำหรับกองพลทหารม้าที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2484 เมื่อครั้งเกิดสงครามพิพาทอินโดจีน-ฝรั่งเศส โดยขณะนั้นมีชื่อหน่วยว่า “กองพลทหารม้าสนาม” จนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อในปี 2522 และมีการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าสู่ที่ตั้งในปัจจุบัน ที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง เมื่อปี 2526